KORKEAA LUOKKAA

30 huhtikuun, 2013

Lehtiartikkeli 2/13 lehti Raskas Kalusto:
työmaa Teksti ja kuvat: Juha Pokki

Kun kilpailu on kovaa, ei virheiden varaa ole. Ojala Cranes Oy on vantaalainen nostopalve- luyritys, jonka voimana on laadukas kalusto, joustavuus ja luotettava asiakaspalvelu. Tämä viesti on kiirinyt myös asiakkaiden korviin. Lähdetäänpä nostelemaan.

Pääkaupunkiseudun vinha laajeneminen jatkuu heikoista talousnäkymistä huolimatta. Tästä voi mennä varmuuteen kulkiessaan päivän ajan asutusalueita laajentavilla työmailla. On pientä ja isompaa kerrostaloa, rivitaloa, omakotitaloa ja jos jonkinlaista torppaa. Yhteistä näille kaikille on se, että nostopalveluita tarvitaan rakentamisen elinehtona.

Kehä kolmosen varressa varikkoaan pitävä Ojala Cranes on yksi pääkaupunkiseudun nostavista voimista. Nostopalvelu Veikko Ojala perustettiin jo 80-luvun lopussa ja vuonna 2007 se myytiin isommalle yritykselle. Vuonna 2009 toiminta alkoi uudelleen Seppo Ojalan toimesta. Tilausta pienemmälle ja joustavalle nostopalvelulle oli ja Seppo yhdessä isänsä Veikon kanssa päätti sitä tarjota. Yritys oli siis periaatteessa uusi, mutta käytännön kokemusta löytyy nyt jo reilun neljännesvuosisadan verran.

Sopivalla kalustolla. Tällä hetkellä suurin työllistäjä ovat pääkaupunkiseudulla toimivat rakennusliikkeet.

“Käytännössä liikumme Kehä kolmosen sisällä ja sen tuntumassa, pidemmälle ei ole ollut tarvetta juurikaan lähteä” toteaa Seppo Ojala.

Näin asia selvästikin on, sillä suurin osa yrityksen koneista on jutuntekopäivänä työmailla ja löytyvät etsittäessä Helsingistä ja Vantaalta. Konekanta on uutta ja tonnimetreissä ne sijoittuvat keskikokoiseen luokkaan. Kaluston keski-ikä on maksimissaan seitsemän vuotta ja kysytyin koko on sadan tonnin luokassa. Pienille koneille on nykyisellään melko vähän kysyntää ja suuremmat koneet joutuisivat hakemaan keikkaa toisinaan kauempaakin. Sen sijaan rakennustyömailla keskikokoinen kone tekee jo melkein homman kun homman. Esimerkiksi siitä lähtien kun yrityksen suurin kone, 200-tonninen Liebherr LTM-1200 tuli vuosi sitten taloon, on se ollut kysyttyä rautaa. Vuoden aikana se on ehtinyt käydä varikolla hengähtämässä noin viisi kertaa. Muuten se viettää aikansa työmailla tai matkalla niille, kertoo myynnistä vastaava Juha Horn. Merkkipolitiikassa luotetaan lähes yksinomaan Liebherriin. Yksi suurimmista syistä on ehdottoman hyvin toimiva tekniikka ja huolto – ilman niitä yrityksen toimitusvarmuus saattaisi olla aivan toista luokkaa. Nyt aikataulut pitävät tekniikan osalta lähes aukottomasti.

Palveluun luottaen. Kierroksemme aikana Itäkeskuksen lähellä olevalla kerrostalotyömaalla nosta- massa oleva 200-tonninen kone soveltuu parhai- ten juuri suurten työmaiden elementtinostoihin. Jokainen työmaa suunnitellaan tarpeiden mukaan etukäteen ja Ojala Cranes tarjoaa avuksi asiantun- tijapalvelua. Tukijalkapaineet, nostokyvyn laskenta ja muut tärkeät esivalmistelut osataan ottaa

Jokainen työmaa suunnitellaan
etukäteen, mieluiten nostajien asiantuntija-avulla.

huomioon talon väen toimesta usein paremmin kuin tilaa- jan puolelta. Tarvittaessa myös esimerkiksi muulta paikkakunnalta tulevan rakennusyrityksen puoles- ta voidaan käydä kuvaamassa ja tutkimassa tontti etukäteen, jotta rakennusporukalla on jonkinlainen käsitys pystytyspaikan olosuhteista. Juha Horn onkin lähes kaiken aikaa menossa työmaalta toiselle erilaisten suunnittelutehtävien ja neuvottelujen vuoksi. Asiakkaat luottavat hyvin paljon tähän en- nakkosuunnittelupalveluun ja sitä käytetään laajalti. Se johtaa usein selvään säästöön, sillä esimerkiksi liian pienen koneen tilaamisen tai vääränlaisista olosuhteista johtuvan noston peruuntumisen kus- tannukset jäävät asiakkaalle.

Ojalan isoin kone onnoinvuoden vanha 200-tonninen Liebherr. tämä on ollut varsin suosittu laite eikä se ole juuri ehtinyt varikolla pyörähtää.

Harvinainen kissaeläin. Erikoisuutena talossa on LTC-1045 eli Pantteri. Tämä on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja kyseessä on niin sanottu citynosturi. Se on yhdellä hytillä varustettu 45-tonni- nen mobiilinosturi, joka ketteryytensä ja kolmen akselinsa ansiosta mahtuu ahtaillekin työmaille. 49-metrisellä puomilla päästään kuitenkin käsiksi hyvin laajoi- hin nostotehtäviin.

Kaikista parasta koneessa on hytti. Se nimittäin nousee jopa kahdeksan metrin korkeuteen. Esimerkiksi pientalotyö- mailla se on loistava ratkaisu näköesteen takaa nostettaessa. Erillistä merkkimies- tä ei tällöin tarvita, vaan kuljettaja näkee missä taakka menee nostaessaan hytin ylös.

Yksi Liebherrin eduksi laskettavista seikoista on myös se, että vaikka koneet ovatkin erikokoisia ja niissä voi olla eri- laisia ratkaisuja, on työympäristö hyvin samanlainen, Veikko Ojala kertoo. Tämä helpottaa kuljettajien hyppäämistä koneesta toiseen tarvittaessa. Pääsääntöisesti joka kuljettajalla on oma kuittikoneensa, mutta toisinaan vaihtojakin tulee. Ammattitaitoista väkeä on saatu koneiden hanoihin, mikä on myös asiakkaille tuttu juttu. Moni asiakas osaa pyytää tietyn koneen lisäksi myös tiettyä kuljettajaa työmaalle.

Perushommia ja erikoiskeikkaa. Pihlajistossa seinäelementtejä asennetaan Quattro-Rakennus Oy:n talotyömaalla100-tonnisen Terex AC 100-2:n avulla. Työmaan mestarina toimiva Rauno Rantasuomela kertoo, että asiakkaan ominaisuudessa he vaativat nimenomaan kokenutta kuljettajaa ja sopivaa konetta sopivaan paikkaan. Selvää on, että jokaisen täytyy ensin harjoitella tullakseen kokeneeksi, mutta ensikertalaisia ei työmaille uskalla ottaa, Rantasuomela tarkentaa. Suunnittelupalvelu ja asiantuntija-apu otetaan myös täällä mielellään vastaan, jolloin vastuu noston onnistumisesta on parhaissa käsissä.

Citykoneena tunnettu Liebherr LtC-1045 on omiaan töissä, joissa hyvä näkyvyys kohteeseen on erityisen tärkeää. Kone on Suomen ensimmäinen laatuaan ja siihen on oltu hyvin tyytyväisiä niin tilaajien, kuljetta- jan kuin omistajan puolelta.

Yhden merkin politiikan ansiosta kuljettajien on helppo hypätä tarvittaessa koneesta toiseen.

Ojalan kanssa ei ongelmia ole ollut ja yhteistyötä on tehty jo pitkään, kuten moni muukin rakennusliike tällä alueella.

Vaikka pääsääntöisesti nostellaan rakennusmateriaalia, sattuu toisinaan hieman erikoisempiakin keikkoja. Juha Horn kertoo taannoisesta nosto-operaatiosta joka oli täysin muista poikkeava. Kun Ojalalla on vuosikymmenet panostettu siihen, että taakka ei tipu, piti nyt tehdä jotain aivan päinvastaista. Pianonvirittäjien opintokurssi järjesti valmistujaisjuhlat, joiden ohjelmanumerona piti pudottaa oikea piano 30 metrin korkeudesta maahan. Tätä varten tilattiin Amerikasta asti koukkulaukaisulaite ja näin tämäkin tilaaja sai haluamaansa palvelua. Soittopeli rysäytettiin tantereeseen juhlaväen ja TV-uutisten seuratessa etäisyyden päästä toimitusta.

Tässä kuvastuukin hyvin Ojala Cranesin toimintaperiaate. Erikoisemmatkin kohteet pyritään toteuttamaan juuri halutulla tavalla asiakastyytyväisyyden lähtökohdista. Vain sillä tavalla on mahdollista pärjätä rankassa kilpailutilanteessa pinnalla, Ojalalla tuumitaan – ja toteutetaan.